Životní konstelace 

 

Někdy v životě narazíme na situaci, která se nám neustále opakuje a nemá zjevnou příčinu. Kořeny mohou sahat mnohem dál, než jen k našemu životu. Komplikované vztahy s rodiči, dětmi, zablokovaná práce, nedostatek hojnosti v životě, komplikované partnerství. 

 

V těchto případech konstelační terapie pomůže uvolnit zablokovaná traumata a člověku se najednou v životě uvolní energie ke změnám, které jsou pro něj potřebné.

 

V rodinném systému jde o mnohem více, než pouze o to, co jsme prožili osobně. 

 

Jsme v hlubokém a laskavém vztahu s každým, kdo přes generace patřil do našeho bohatého rodinného systému. Každý v našem rodinném systému má mít své láskyplné místo. 

 

Cílem je rozvinout představu řešení, v níž si všichni členové skupiny najdou své nejlepší možné místo. Tato představa řešení pomáhá lidem znvou získat vnitřní svobodu, motivaci, udělat to, co je nezbytné k přehodnocení vztahů a poskytuje vítr do zad, který nám umožní žít naplněný život tak, jak skutečně chceme. 

 

Kdy a na co je možné stavět konstelaci

 

-         Potřeba vyrovnat se svou osobní a rodinnou historií 

-         Když v rodinné historii nacházím těžké a opakující se osudy

-         Když potřebuji získat odstup od aktuální životní situace

-         Když pociťuji úzkosti, smutky, nespokojenost a podobné stavy nepohody,  ačkoliv nemám zjevnou příčinu (dobrá práce, spokojený partnerský vztah….)

-         Když vím, co mě trápí a nevím, jak problém řešit

-         Opakující se chronická onemocnění, která jsou ve více generacích atd.

 

Možná témata konstelací

 

-         Vztahové problémy ( matka, dcera, otec, sestra, současný partner, bývalý partner…)

-         Zdravotní problémy

-         Závislosti

-         Finanční problémy  atd.

 

Během  konstelací máme možnost setkání s tématy

 

- Skupinové svědomí rodinného systému.

- Podmínky naplněného partnerství.

- Tok dávání a braní.

- Rodiče a děti.

- Status bývalých partnerů.

- Předčasně a tragicky zemřelé osoby jako ostatní v daném systému podvědomě přebírají a napodobují jejich osud.

- Zkušeností se skrytými silami silami rodinných systémů si účastníci výrazně zvýší své uvědomění možného pozadí problémů.

 Při zkoumání dobrého řešení účastníci získají množství vhledů.

 

- Rozestavení vnitřní představy rodinného systému využívá členů skupiny: konstelace vynáší nevědomé pocity a skryté svědomí rodiny na povrch. Jako taková přináší věci, které byly dříve dostupné našemu uvědomění.

 

Způsob práce

Představitelé matky, otce, dětí, prarodičů, předchozích partnerů, atd.. jsou vybíráni z řad členů skupiny osobou, která sestavuje konstelaci. Osoba je umístí na určitá místa v místnosti. Tímto způsobem se vytváří konstelace. Představitelé konkrétních osob - prostředníci okamžitě začnou prociťovat pocity dané osoby a toho, co se děje v daném konkrétním systému. Na základě zpětné vazby prostředníka může být konstelace měněna a může být objevena nová vnitřní skutečnost, která nahradí předchozí (defúze a infúze).Rozestavění jsou podporována "Nástroji Three In One": svalovým testem, barometrem chování, věkovým recesem a technikami uvolnění stresu. Nacházíme řešení závažných témat jemným způsobem.

 

Co po konstelacích

 

Nechat to být, neřešit, nechat to plynout a působit na sebe. Konstelace může působit velmi rychle (hodiny), ale také pomalu (měsíce), anebo si toho vůbec nevšimneme a něco je jinak.