Čtení tváře

 

Práce s rysy jsou mou srdeční záležitostí. Moc mě baví. Jsou vlastně takovým  základním stavebním kamenem celého kineziologického  odblokování. Každodenní  zkušenost z práce s klienty mi jen potvrzuje, jak může být přínosné znát své rysy.

Již dlouho jsem se chystala zavést službu ČTENÍ  TVÁŘEco o nás rysy vypovídají, a teď uzrál čas. Mým cílem je pomoci Vám  lépe  poznat sami sebe, svou sílu, jedinečnost, abyste mohli využít svých předností  k větší spokojenosti a radosti ve všech oblastech Vašeho života.  

Naše rysy (tvar očí, nosu…) vypovídají o tom, jak vnímáme, prožíváme a reagujeme na naši realitu. Každý člověk je neopakovatelný jedinečný originál a funguje v realitě svým zcela specifickým způsobem. Pokud žijeme v souladu se svými rysy, respektujeme tím svou přirozenost, žijeme svou sílu, svou individualitu, svou jedinečnost. V životě se nám daří. Mnoho z našich rysů jsme v životě popřeli a přizpůsobili se požadavkům okolí, abychom byli přijati a milováni, a pak jsme překvapeni, že se nám v některých oblastech našeho života (soukromých či pracovních) nedaří. Jsme bez nadšení, cítíme se bezradní a nesví a nevíme, jak z toho.

 

Co je čtení tváře? 

Čtení z tváře je výklad obličejových rysů.  Vypovídá o tvarech, úhlech a proporcích našeho obličeje a s tím souvisejícím myšlením, konáním, emočním prožíváním atd.  Nezabývá se ani kvalitou vlasů, barvou očí či barvou tváře.   

 

Co můžeme získat? 

Především se nám zvýší  SEBEÚCTA.  Začneme si sebe skutečně vážit. Mnozí z nás si neváží dostatečně své tváře. Některé části svého obličeje dokonce nemáme rádi, nelíbí se nám.  Přitom každá část obličeje v sobě skrývá něco úžasného. Jaké jsme pak  překvapení, když zjistíme, co o nás náš  nos úžasného vypovídá, jakou přednost jsme do života dostali, abych naplnili své záměry a cíle. Lépe komunikujeme, máme větší sebejistotu, zkrátka víme jak na to, ať už v osobním či profesním životě.  

 

Z čeho vycházím?

Především ze svých dlouholetých praktických zkušeností v rámci terapií v mé poradně,  kde pracuji s rysy v rámci každého odblokování. Moje teoretické znalosti vycházejí hlavně  ze studia  systému  THREE IN ONE CONCEPTS (  v ČR  známé pod názvem Kineziologie One Brain)  a  dále jsem se inspirovala literaturou jako např.  Ruediger Dahlke – Tělo jako zrcadlo duše/ Co prozradí fyziognomie atd, 

 

Jak  probíhá sezení?

Klient dostane zrcátko, které drží před svým obličejem, aby věděl, o kterém rysu ( např. nos)  se právě mluví a jaké kvality mu tento rys přináší.

Formou výkladu a rozhovoru je vysvětlena funkce jednotlivých rysů, jejich kvality i možné slabiny a možnosti využití v životě.

Výklad je nahráván a klient si odnáší domů nahrávku celého sezení.