NEKONEČNÉ MOŽNOSTI  KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

 Zdravím Vás v roce 2017!

Již 6 rokem pracuji ve své poradně s klienty pomocí metody Kineziologie One Brain ( v ČR známé pod názvem 
kineziologie) a vždy jsem si přála více seznámit veřejnost s touto úžasnou metodou a jejími opravdu nekonečnými 
možnostmi. Vedlo mě k tomu zjištění, že přestože má kineziologie poměrně dlouhou tradici, ve světě je známa 30 let, v Čechách přes 20 let a není tedy žádným nováčkem mezi ostatními alternativními přístupy a metodami, kterých je dnes opravdu velké množství, stále chybí veřejnosti dostatek informací o této metodě. Ještě dnes se setkávám ve svém okolí s s tím, že mnoho lidé vůbec neví, co to vlastně kineziologie je, 
jak může pomoci a co s ní lze řešit, což je velká škoda. 
Občas se mi stává, že si ji lidé pletou s kynologií. (nauka o psech). Druhým důvodem bylo a je přání mých klientů, kterým kineziologie pomohla a chtěli o ní říct svým přátelům a rodině a nějak vlastně nevěděli, jak to udělat.

Než jsem se k napsání článku dostala, přibyly ke Kineziologii One -Brain Bachovy esence, pak Australské květové esence a nakonec i Životní konstelace (známé veřejnosti pod názvem rodinné, systematické)

Rozhodla jsem se tedy napsat postupně o všech přístupech a začnu Kineziologií One Brain. Přestože není úplně jednoduché tuto metodu teoreticky vysvětlit, ráda se o to pokusím. Pokud se mi podaří podnítit čtenářovu zvědavost a poodhalit původ Kineziologie One Brain a její nekonečné možnosti, jsem spokojenou autorkou.

 

Úvodem trochu historie 


Kineziologii, přes její další případnou interpretaci pro jiné účely, rozumíme v našem případě metodu poznávání svalových reakcí lidského těla na vnější podněty. 
Kineziologie vychází z rozšířené chiropraxe. Její základy položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tento nový koncept svalového testu a vyrovnávání rovnováhy nazval aplikovaná kineziologie. Jeho koncepci později rozpracoval dr. John Thie 
a vyvinul metodu Touch for Health (Dotyk pro zdraví). Z těchto základů se vyvinuly všechny ostatní druhy kineziologie. Např. Touch for Health ( Dotek pro zdraví), Edu – kineziologie, 3 in 1 concepts ( kineziologie, Kineziologie One Brain) a další.

V České republice je rozšířena především Kineziologie One Brain - 3 in 1 concepts .
Všem druhům kineziologie je společný svalový test, ukazatel energetické rovnováhy organismu.

 

Kineziologie One Brain (3 in 1 concepts)


Kineziologie je metoda, jejíž pomocí lze najít příčinu našich současných problémů v oblasti psychiky, fyzického zdraví či vztahů, a za pomocí nástrojů kineziologie (aktivní naslouchání, svalový test, barometr chování – tzv. „mapa pocitů“, práce s meridiány a čakrami, techniky kreativního uvolnění stresu.atd. ) také její řešení.

Kineziologie má neomezené možnosti. Skvělé výsledky jsou zaznamenány při poruchách učení, 
hyperaktivitě, různých formách strachu – výšky, pavouci, pomočování, alergie, bolesti zad atd.

Vyvinul ji v osmdesátých letech tři američané G. Stokes , D. Whiteside a C. Callaway. 
Tato trojice založila systém „Three in One Concept"- volně přeloženo „ Tři rozvíjejí metodu“ - jednotu
duše, těla a mysli. Systém je neustále rozvíjen. Více informací
http://www.3in1concepts.us
Princip metody vychází z poznatku, že obnovení rovnováhy v přítomném okamžiku nemůže být trvalé, pokud není zároveň neutralizován negativní emocionální náboj z doby, kdy vznikl. Neboť dnešek nám pouze ukazuje následky, jejich příčina zůstává ve většině případu skryta. Zpětným přenesením do věku příčiny zjistíme, kdy jsme se zablokovali nějakou událostí či informací. 
Kdy jsme se rozhodli, že jsme hloupí, že se neumíme učit, že se bojíme výšek, změn, že nejsme důležití, že se musíme vždy přizpůsobit druhým, že není bezpečné říkat svůj vlastní názor……….) Často už to sami nevíme, přesto má tato událost z minulosti na nás nyní vliv. O desetiletí později jsme „ překvapeni“ . Překvapení proto, že událost z minulosti vůbec nevidíme v souvislosti s našimi současnými problémy a omezeními. Náš mozek si je ale pamatuje a ve stresových situacích se objevují např. ve formě strachu, pocitu bezmoci, apatie, koktání ale i hyperaktivního chování či agresivity. Mnohdy se pak projevují i
na fyzické úrovni jako bolesti zad, migrény, alergie atd. .

Zjištěním věku příčiny, uvolněním stresu v dané situaci dojde k otevření možností reagovat příště na
podobnou situaci svobodněji a zdravěji. Vzpomínka zůstává, ale nemá již negativní emocionální náboj. 
Pro práci na odstranění problému je nutná aktivní spolupráce klienta. Nejedná se o hypnózu, ani jiný 
vnější zásah. Rozsah a konkrétní témata, na kterých se pracuje, určuje klient.

Základním nástrojem kineziologie je svalový test a barometr chování – tzv. „mapa pocitů“. Podle reakcí 
svalu lze určit věk příčiny, vhodné korekce, jestli je stres plně uvolněný a je možné odblok ukončit.
Barometr chování nám pomáhá určit emoce spojené s daným tématem, kterých si klient nemusí být vůbec 
vědom.

Metoda se nezabývá diagnostikováním. To dělají lékaři i léčitelé. Lékař provede diagnózu a konstatuje například, že máte vysoký tlak. Předepíše tablety. Při práci pomocí kineziologie se zjišťuje příčina vysokého tlaku. Ve většině případů příčina vznikla v důsledku emocionálního stresu již v regresním věku. (dětství, dospívání...)


Příběhy z praxe 


Péťa ( 7 let) – škola: potíže s opisováním z tabule 
Chlapec měl velké problémy při opisování z tabule. Necítil se při tom dobře, poznámky byly chybné a neúplné. 
Nemohl se vůbec soustředit. Testováním svalů jsme se dostali do ve věku 4 let, kdy měl Péťa konflikt 
s jedním z rodičů. 
Rodič před ním stál a křičel na něj. Péťa měl oči obrácené nahoru k dospělému. (jeho podvědomí si tuto 
situaci zapamatovalo - neurony v mozku se spojily s tímto stresem a uložily ho do zadního mozku) Chlapec 
pociťoval hněv a cítil se nedůležitý. Je to situace, kterou známe všichni ze svého života. Situace skončí, rodič se 
s dítětem smíří, ale zážitek zůstává uložen. 
Péťa pak začal chodit do školy a kdykoliv opisoval z tabule a zvedl oči nahoru, byl ve stejném stresu jako tenkrát. 
To jak se chlapec přitom cítil, překáželo v jeho soustředění a chlapec dělal chyby. 
Po odblokování se vše upravilo a Péťa nemá již potíže při opisování z tabule. Energie těla se při pohledu očí 
nahoru nevypíná a dítě se nyní může soustředit.

Marie (38 let) – celoživotní alergie na kočky 
Alergie se u paní Marie projevoval otoky kolem očí, pálením a svěděním kůže a také rýmou. 
Testováním svalů jsme se dostali do věku 3 let, kdy prožila nepříjemný zážitek. Její maminka byla v té 
době zaměstnaná na směny a malou Marušku hlídala cizí paní, která byla velice pečlivá a starostlivá, 
ale zároveň až příliš úzkostlivá. Velice se bála infekcí, a tak zakazovala Marušce, která se jinak 
spontánně vrhala na každé zvíře a mazlila se s ním, že na zvířata a především kočky nesmí sahat, 
jinak onemocní. Děvčátko se cítilo ohrožené, pociťovalo strach. Tato jediná věta stačila, aby si dítě 
po celý život pamatovalo, že když pohladí kočku, tak onemocní.

Pomocí technik kineziologie jsme téma vyčistili a již po dvou dnech po odblokování mohla paní Marie 
hladit kočky bez jakýchkoliv alergických projevů. Byla osvobozena od dlouholetého odříkání a mnoha 
nepříjemných chvil, které ji životem provázely.

Příští článek bude o Australských a Bachových esencích.


Děkuji za Vaši pozornost a v novém roce vše nej!!!!!!

 

Marcela Vyskočilová